Europees betalingsbevel

Oostenrijk

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Oostenrijk

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Voor verzoeken om een Europees betalingsbevel is uitsluitend het Bezirksgericht für Handelssachen Wien (districtsrechtbank voor handelszaken van Wenen) bevoegd (§ 252, lid 2, van het Oostenrijkse wetboek van burgerlijke rechtsvordering - ZPO).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Verzoeken om heroverweging in de zin van artikel 20, leden 1 en 2, worden procedureel behandeld als verzoeken tot herstel in de vorige toestand. Tegen een beslissing waarbij een verzoek in de zin van lid 2 wordt ingewilligd, kan echter beroep worden ingesteld (§ 252, lid 5, van het Oostenrijkse wetboek van burgerlijke rechtsvordering - ZPO).

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Mededelingen in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure kunnen worden ingediend op papier of langs elektronische weg met behulp van het WebERV (e‑justitie via het web). In beginsel staat het WebERV open voor alle natuurlijke en rechtspersonen. Op technisch vlak moet daarvoor gebruik worden gemaakt van speciale software en moet er een verzendende instantie worden ingeschakeld. Een bijgewerkte lijst van verzendende instanties kan worden geraadpleegd op: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv

Indiening per fax of e-mail is niet mogelijk.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De uit hoofde van artikel 21, lid 2, onder b), aanvaarde taal is het Duits.

Naast de officiële taal (Duits) mag eenieder gebruikmaken van het Hongaars in de kantongerechten Oberpullendorf en Oberwart, het Sloveens in de kantongerechten Ferlach, Eisenkappel en Bleiburg, en het Kroatisch in de kantongerechten Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf en Oberwart.

Laatste update: 27/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.