Europees betalingsbevel

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De volgende rechtbank is exclusief bevoegd om beslissingen te nemen over verzoeken om de afgifte of heroverweging van een Europees betalingsbevel en om de uitvoerbaarheid daarvan te bekrachtigen:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tel. +385 1 4897 222

fax: + 385 1 4920-871

e-mail:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

web: http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De handelsrechtbank in Zagreb neemt beslissingen over verzoeken om heroverweging van een Europees betalingsbevel. Tegen de beslissing van de rechtbank kan geen hoger beroep worden ingesteld.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Formulieren, andere verzoeken en verklaringen moeten schriftelijk worden ingediend, per fax of per e-mail.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Europese betalingsbevelen moeten vergezeld gaan van een beëdigde vertaling in het Kroatisch door een daartoe gemachtigde persoon.

Laatste update: 13/09/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.