Europees betalingsbevel

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Kroatië

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Het gerecht dat bevoegd is om te beslissen over verzoeken tot uitvaardiging en heroverweging van een Europees betalingsbevel en tot bekrachtiging van de uitvoerbaarheid ervan, is een gemeentelijke rechtbank (općinski sud) of een handelsrechtbank (trgovački sud; voor aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de handelsrechtbanken vallen), afhankelijk van de woonplaats, de gebruikelijke verblijfplaats of de statutaire zetel van de verweerder.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De rechtbanken nemen beslissingen over verzoeken om heroverweging van een Europees betalingsbevel. Tegen dergelijke beslissing kan er geen hoger beroep worden ingesteld.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Formulieren, andere verzoeken en verklaringen moeten schriftelijk worden ingediend, per fax of per e-mail.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Europese betalingsbevelen moeten vergezeld gaan van een beëdigde vertaling in het Kroatisch door een daartoe gemachtigde persoon.

Laatste update: 04/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.