Europees betalingsbevel

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Cyprus

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De volgende instanties zijn bevoegd: alle rechtbanken van eerste aanleg van de Republiek Cyprus in de vier administratieve districten die door de rechtmatige staat van de Republiek Cyprus worden gecontroleerd, d.w.z. Nicosia, Lemesos, Larnaca Amohostos en Paphos. De bevoegdheid van de rechters wordt geregeld in Wet 14/60 betreffende de rechterlijke organisatie en hangt af van de hiërarchische positie van de betrokken rechter, d.w.z. districtsrechter, hogere districtsrechter en voorzitter van een districtsrechtbank.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De heroverwegingsprocedure is neergelegd in de Regeling burgerlijke rechtsvordering. De procedure is hoofdzakelijk gebaseerd op schriftelijke conclusies van de procespartijen. In uitzonderingsgevallen en telkens wanneer de rechter dit nodig acht, kunnen naast schriftelijke conclusies ook mondelinge getuigenverklaringen en verklaringen onder ede worden gebruikt. Bevoegd zijn de onder a) bedoelde rechters.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

De voor de Europese betalingsbevelprocedure aanvaarde communicatiemiddelen waarover de gerechten beschikken, zijn: het persoonlijk indienen van een verzoek bij de griffie, of het toezenden van een verzoek per post of met andere communicatiemiddelen, zoals fax of e mail.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De voor de gerechten aanvaarde taal is het Grieks. Met het oog op de toepassing van de verordening wordt echter tevens het Engels, dat ook in Cyprus wordt gebruikt, aanvaard.

Laatste update: 04/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.