Europees betalingsbevel

Estland

Inhoud aangereikt door
Estland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Estland

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

In Estland zijn de districtsrechtbanken elk binnen hun rechtsgebied bevoegd om Europese betalingsbevelprocedures in behandeling te nemen.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Een Europees betalingsbevel kan worden aangevochten door beroep in te stellen overeenkomstig artikel 4891 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. Het beroep moet worden ingesteld bij de districtsrechtbank die het betalingsbevel heeft uitgevaardigd. De beslissing over dit beroep kan worden aangevochten bij het gerechtshof dat territoriaal bevoegd is.

Uitzonderlijk kan er, op verzoek van een procespartij en wanneer er nieuw bewijsmateriaal aan het licht is gekomen, een verzoek om herziening van een rechterlijke uitspraak die in kracht gewijsde is gegaan worden ingediend bij het hooggerechtshof, overeenkomstig de procedure van hoofdstuk 68 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

De communicatiemiddelen die in het kader van een Europese betalingsbevelprocedure geoorloofd zijn en die door de Estse gerechten worden aanvaard, zijn de afgifte in persoon, per post, per fax en via elektronische communicatiekanalen, mits de vormvoorschriften en de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in acht worden genomen. Meer gedetailleerde voorschriften voor de indiening van elektronische stukken bij de gerechten en de voorschriften betreffende de vorm van de documenten zijn neergelegd in een verordening van de minister van Justitie.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder b), van de verordening wordt een Europees betalingsbevel in Estland aanvaard voor tenuitvoerlegging indien het in het Ests of het Engels is gesteld of indien het vergezeld gaat van een Estse of Engelse vertaling.

Laatste update: 17/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.