Europees betalingsbevel

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Griekenland

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De voor de afgifte van betalingsbevelen bevoegde partijen zijn: voor vorderingen die binnen de bevoegdheid van de districtsrechtbank vallen, d.w.z. vorderingen met een waarde die niet hoger is dan twintigduizend (20 000) EUR, de rechter van de districtsrechtbank; voor vorderingen van meer dan twintigduizend (20 000) EUR, de rechter van de enkelvoudige kamer van het gerecht van eerste aanleg.

De rechter van de districtsrechtbank is echter bevoegd om betalingsbevelen af te geven in verband met huurgeschillen waarbij de overeengekomen maandelijkse huur niet hoger is dan zeshonderd (600) EUR. Wanneer de huur hoger is dan zeshonderd (600) EUR, is de rechter van de enkelvoudige kamer van het gerecht van eerste aanleg bevoegd.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De heroverwegingsprocedure moet worden ingeleid door bezwaar tegen het betalingsbevel aan te tekenen bij de rechter van de districtsrechtbank of de rechter van de enkelvoudige kamer van het gerecht van eerste aanleg die het betalingsbevel heeft afgegeven.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Het standaardformulier in de bijlage bij de verordening moet in papieren vorm worden ingediend bij de griffie van de bevoegde rechtbank. Ook kan het formulier worden ingediend per e-mail op het digitale platform e-codex of via het digitale platform voor de indiening van gerechtelijke stukken indien deze media beschikbaar zijn.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De taal die wordt aanvaard is het Grieks.

Laatste update: 01/12/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.