Europees betalingsbevel

Hongarije

Inhoud aangereikt door
Hongarije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Hongarije

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

In Hongarije worden betalingsbevelen uitgevaardigd door notarissen. Alle Hongaarse notarissen zijn bevoegd in heel Hongarije.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

In Hongarije is het bevoegde gerecht het gerecht dat het Europese betalingsbevel heeft uitgevaardigd.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

In Hongarije mag rechtstreeks per post of in persona met de notarissen gecommuniceerd worden (in Hongarije valt de procedure inzake betalingsbevelen onder de bevoegdheid van notarissen).

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Bij een voor tenuitvoerlegging uitgevaardigd Europees betalingsbevel moet altijd een Hongaarse vertaling zijn gevoegd.

Laatste update: 02/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.