Europees betalingsbevel

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Ierland

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De High Court is bevoegd om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De High Court is bevoegd voor de heroverweging.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Post en fax.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Iers en Engels.

Laatste update: 15/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.