Europees betalingsbevel

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Portugal

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De rechtbank die bevoegd is om een Europees betalingsbevel uit te vaardigen is de centrale civiele afdeling van de districtsrechtbank van Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De heroverwegingsprocedure is de procedure die wordt beschreven in artikel 20 van de verordening, en de rechtbank die bevoegd is voor heroverweging is de centrale civiele afdeling van de districtsrechtbank van Porto.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

De volgende communicatiemiddelen voor indiening worden aanvaard in het kader van de Europese betalingsbevelprocedure:

i) aflevering bij de griffie overeenkomstig artikel 144, lid 7, onder a), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering;

ii) indiening per aangetekende post overeenkomstig artikel 144, lid 7, onder b), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering;

iii) indiening per fax overeenkomstig artikel 144, lid 7, onder c), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De taal die wordt aanvaard is het Portugees.

Laatste update: 07/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.