Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Europees betalingsbevel

Schotland

Inhoud aangereikt door
Schotland

De gewone burgerrechtelijke procedure in Schotland wordt in hoofdzaak beheerst door de Ordinary Cause Rules 1993. Deze zijn te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service.

Deze regels zijn opgesteld in de vorm van ‘statutory instruments’ (wettelijke instrumenten) en moeten mogelijk bij statutory instrument worden gewijzigd om ze aan de verordening aan te passen. Ook zullen er afzonderlijke regels moeten worden vastgesteld.

De Court of Session regelt en bepaalt via de Act of Sederunt de procedure en de praktijken die moeten worden gevolgd in elke burgerlijke procedure voor het Sheriff Court.


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Verenigd Koninkrijk

Schotland

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

De bevoegde rechtbank voor de uitvaardiging van een Europees betalingsbevel in Schotland is het sheriff court. De procedure wordt in alle gevallen gevoerd voor een sheriff.

Er kan bij elk sheriff court in Schotland een vordering worden ingesteld. Op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service staan de adressen van alle sheriff courts.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Een verzoek moet bij de sheriff worden ingediend.

Een verzoek om heroverweging in de zin van artikel 20, lid 1, wordt gedaan met behulp van formulier 2 van de Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Payment Procedure Rules) 2008.

Een verzoek om heroverweging in de zin van artikel 20, lid 2, wordt gedaan met behulp van formulier 3 van de Act of Sederunt (Sheriff Court European Order for Payment Procedure Rules) 2008.

De formulieren 2 en 3 kunnen worden gedownload van de website van de Scottish Courts and Tribunals Service

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Het voor de inleiding van de Europese betalingsbevelprocedure bij de districtsrechtbanken in Schotland aanvaarde communicatiemiddel is de post (aangezien er gerechtskosten moeten worden betaald om het proces in gang te zetten). Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk moet worden gemaakt om het vorderingsformulier elektronisch in te dienen. Latere documenten, waaronder verweerschriften, kunnen ook per post aan het gerecht worden gezonden.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

De ingevolge artikel 21, lid 2, onder b), aanvaarde taal is het Engels.

Laatste update: 13/07/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.