Europees betalingsbevel

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slowakije

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Op grond van artikel 12 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilný sporový poriadok) (Act No 160/2015) zijn de bevoegde gerechten de districtsrechtbanken (okresné súdy) en de gemeentelijke rechtbank van Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Wat artikel 29, lid 1, punt b), van de verordening betreft: overeenkomstig artikel 398 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan er een buitengewoon rechtsmiddel (beroep tot herziening (žaloba o obnovu konania) worden ingesteld bij het bevoegde gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, d.w.z. de districtsrechtbank (okresný súd) of de gemeentelijke rechtbank (mestský súd).

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Op grond van artikel 125 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan een verzoek schriftelijk of elektronisch worden ingediend. Een verzoek dat zonder elektronische autorisatie is ingediend, moet binnen de tien dagen opnieuw worden ingediend op papier of in een geautoriseerd elektronisch formaat; anders wordt het niet behandeld. Het gerecht zal niet zelf vragen dat een verzoek opnieuw wordt ingediend.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Voor de toepassing van artikel 21, lid 2, punt b), van de verordening is de aanvaarde taal het Slowaaks.

Laatste update: 09/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.