Europees betalingsbevel

Slowakije

Inhoud aangereikt door
Slowakije

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Slowakije

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

'Districtsrechtbanken'.

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Wat artikel 29, lid 1, onder b), van de verordening betreft: overeenkomstig artikel 398 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilný sporový poriadok) kan een buitengewoon rechtsmiddel worden ingesteld in de vorm van een beroep tot herziening (žaloba o obnovu konania) bij het bevoegde gerecht dat in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, d.w.z. de districtsrechtbank (okresný súd).

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Ingevolge artikel 125 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan een verzoek schriftelijk of elektronisch worden ingediend. Een elektronisch verzoek dat op een niet toegestane wijze werd ingediend, moet binnen tien dagen opnieuw worden ingediend op papier dan wel op een toegestane wijze elektronisch; zo niet wordt het verzoek niet behandeld. Het gerecht zal niet verzoeken om een nieuwe indiening van het verzoek.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DuitsEngelsFrans

Wat artikel 21, lid 2, onder b), van de verordening betreft: de voor het opstellen van het certificaat aanvaarde taal is het Slowaaks.

Laatste update: 07/02/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.