Europees betalingsbevel

Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje

BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Spanje

Europese grensoverschrijdende procedures - Europees betalingsbevel


*verplichte invoer

Artikel 29, lid 1, onder a) - Bevoegde gerechten

Rechtbanken van eerste aanleg (Juzgados de primera instancia).

Artikel 29, lid 1, onder b) - Heroverwegingsprocedure

De heroverweging in de zin van artikel 20, lid 1, van de verordening geschiedt als volgt: de verweerder verzoekt om herroeping van de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing (artikel 501 e.v. van Wet nr. 1/2000 van 7 januari 2000 betreffende het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering). De heroverweging in de zin van artikel 20, lid 2, kan plaatsvinden via een vordering tot nietigverklaring van gerechtelijke stukken (artikel 238 e.v. van Wet nr. 6/1985 van 1 juli 1985 inzake de rechterlijke organisatie). In beide gevallen zijn de rechtbanken van eerste aanleg bevoegd.

Artikel 29, lid 1, onder c) - Communicatiemiddelen

Verzoekformulieren kunnen rechtstreeks worden ingediend, dan wel per post of fax.

Artikel 29, lid 1, onder d) - Aanvaarde talen

Het Spaans.

Laatste update: 26/12/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.