Europejski nakaz zapłaty

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Do orzekania w sprawie wniosków o wydanie i ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty oraz o nadanie mu klauzuli wykonalności właściwy jest następujący sąd:

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II, 10000, Zagreb

Tel. +385 1 4897 222

Faks: + 385 1 4920-871

e-mail:  tajnistvo@tszg.pravosudje.hr

ured.predsjednika@tszg.pravosudje.hr

Strona internetowa: http://www.tszg.hr/cro/TSZG/Naslovnica

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Sąd Handlowy w Zagrzebiu orzeka w sprawie wniosków o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty. Od orzeczenia wydanego przez ten sąd nie przysługuje środek zaskarżenia.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Formularze, inne wnioski lub oświadczenia należy przedkładać na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Do europejskiego nakazu zapłaty należy dołączyć jego tłumaczenie na język chorwacki poświadczone przez uprawnioną do tego osobę.

Ostatnia aktualizacja: 13/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.