Europejski nakaz zapłaty

Węgry

Autor treści:
Węgry

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Węgry

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Na Węgrzech europejskie nakazy zapłaty wydają notariusze (specjalizujący się w prawie cywilnym). Wszyscy notariusze posiadają uprawnienia na terenie całych Węgier.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Na Węgrzech, sądem właściwym jest sąd, który wydał w danej sprawie europejski nakaz zapłaty.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

We wszystkich przypadkach do europejskiego nakazu zapłaty wydanego w celu wykonania należy załączyć jego tłumaczenie na język węgierski.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

We wszystkich przypadkach do europejskiego nakazu zapłaty wydanego w celu wykonania należy załączyć jego tłumaczenie na język węgierski.

Ostatnia aktualizacja: 02/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.