Europejski nakaz zapłaty

Litwa

Autor treści:
Litwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Litwa

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Zgodnie z art. 20 ustawy pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty należy wnieść zgodnie z zasadami w zakresie właściwości sądów, określonymi w kodeksie postępowania cywilnego Republiki Litewskiej ((Valstybės Žinios, 2002, nr 36-1340) (do sądu rejonowego w przypadkach, gdy kwota dochodzonego roszczenia nie przekracza 100 000 LTL, a do sądu okręgowego w przypadkach, gdy kwota dochodzonego roszczenia przekracza 100 000 LTL). Po zbadaniu pozwu właściwy sąd jest uprawniony do wydania europejskiego nakazu zapłaty.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Zgodnie z art. 23 ustawy, podstawy wniosku o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty, określone w art. 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1896/2006, rozpatrywane są przez sąd, który wydał dany europejski nakaz zapłaty. Po przyjęciu wniosku o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty sąd przesyła kopie wniosku i załączników powodowi oraz informuje go o możliwości pisemnego ustosunkowania się do wniosku w terminie 14 dni od terminu wysłania wniosku. Sąd rozpatruje wniesiony wniosek o ponowne zbadanie europejskiego nakazu zapłaty w trybie procedury pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od upływu terminu na pisemne ustosunkowanie się do wniosku oraz wydaje decyzję, podejmując jedną z decyzji, o których mowa w art. 20 ust. 3 rozporządzenia nr 1896/2006.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

W sprawach dotyczących wydania europejskiego nakazu zapłaty dokumenty proceduralne przekazywane są do sądu bezpośrednio lub drogą pocztową.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Zgodnie z art. 21 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1896/2006, językiem dopuszczanym jest język litewski.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.