Europejski nakaz zapłaty

Malta

Autor treści:
Malta

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Malta

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Civil Court First Hall [Pierwsza Izba Sądu Cywilnego] – dla kwot równych lub przekraczających 15,000 EUR;

Court of Magistrates (Malta) [Sąd Pokoju dla Malty] – dla kwot od 5,000 EUR do 15,000 EUR;

The Small Claims Tribunal [Trybunał ds. Drobnych Roszczeń] – dla kwot nieprzekraczających 5,000 EUR;

Court of Magistrates (Gozo) [Sąd Pokoju dla Gozo] jest właściwy do rozpoznawania wszystkich roszczeń przeciwko osobom zamieszkującym lub mającym miejsce zamieszkania na wyspach Gozo lub Comino, zarówno jako sąd wyższej instancji (dla kwot równych lub przekraczających 15,000 EUR), jak i jako sąd niższej instancji (dla kwot od 5,000 do 15,000 EUR);

Wszelką korespondencję należy kierować na adres:

The Registrar,

(nazwa właściwego sądu)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korespondencję dotyczącą sądów dla Gozo należy kierować na adres:

The Registrar

(nazwa właściwego sądu)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Civil Court First Hall;

Court of Magistrates (Malta);

The Small Claims Tribunal;

Court of Magistrates (Gozo), zarówno jako sąd wyższej, jak i niższej instancji.

Wszelką korespondencję należy kierować na adres:

The Registrar,

(nazwa właściwego sądu)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korespondencję dotyczącą sądów dla Gozo należy kierować na adres:

The Registrar

(nazwa właściwego sądu)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Procedurę ponownego badania określono w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1896/2006

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Złożenie wniosku i pozostałych formularzy, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006, w sekretariacie właściwego sądu lub przesłanie wniosku i pozostałych formularzy pocztą do sekretariatu właściwego sądu.

Wniosek pozwanego o ponowne badanie musi zostać złożony w języku maltańskim osobiście przez pozwanego w sekretariacie właściwego sądu.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Język maltański i angielski

Ostatnia aktualizacja: 25/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.