Europejski nakaz zapłaty

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Sądem właściwym do wydania europejskiego nakazu zapłaty jest Sąd Rejonowy w Porto, Oddział Centralny (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Postępowanie w sprawie ponownego zbadania nakazu zostało określone w art. 20 rozporządzenia, a sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Porto, Oddział Centralny (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Na potrzeby postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty akceptowane są następujące środki komunikacji:

(i) doręczenie do kancelarii sądu zgodnie z art. 144 ust. 7 lit. a) kodeksu postępowania cywilnego;

(ii) przesłanie listem poleconym zgodnie z art. 144 ust. 7 lit. b) kodeksu postępowania cywilnego;

(iii) przesłanie faksem zgodnie z art. 144 ust. 7 lit. c) kodeksu postępowania cywilnego.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Akceptowanym językiem jest język portugalski.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.