Europejski nakaz zapłaty

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowacja

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Zgodnie z § 12 kodeksu postępowania cywilnego (Civilný sporový poriadok, ustawa nr 160/2015) sądami właściwymi są sądy rejonowe (okresné súdy) i sąd miejski w Bratysławie IV (Mestský súd Bratislava IV).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Na podstawie art. 29 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, zgodnie z § 398 kodeksu postępowania cywilnego (Civilný sporový poriadok) nadzwyczajny środek zaskarżenia – skargę o wznowienie postępowania (žaloba o obnovu konania) – można wnieść do sądu właściwego, który rozpoznał sprawę w pierwszej instancji – tj. do sądu rejonowego (okresný súd) lub miejskiego (mestský súd).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Na podstawie § 125 kodeksu postępowania cywilnego wniosek można wnieść na piśmie lub drogą elektroniczną. Wnioski nieopatrzone podpisem elektronicznym trzeba wnieść ponownie w terminie 10 dni w formie papierowej lub w kwalifikowanej formie elektronicznej (podpis elektroniczny); w przeciwnym razie nie zostaną rozpatrzone. Sąd nie zwróci się do wnioskodawcy o ponowne wniesienie wniosku.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Na potrzeby art. 21 ust. 2 lit. b) rozporządzenia, akceptowany jest język słowacki.

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.