Europejski nakaz zapłaty

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowenia

Europejskie procedury transgraniczne – Europejski nakaz zapłaty


*pole musi zostać wypełnione

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Sądami właściwymi są sądy rejonowe (okrajna sodišča) i sądy okręgowe (okrožna sodišča).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Do celów ponownego badania nakazu i stosowania art. 20 rozporządzenia sądami właściwymi są sądy rejonowe i sądy okręgowe.

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Z sądami można się komunikować za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną, poprzez bezpośrednie złożenie pisma w sądzie lub za pośrednictwem osoby, która zawodowo zajmuje się wnoszeniem pism procesowych (podmiot profesjonalny): art. 105 lit. b) słoweńskiej ustawy o postępowaniu cywilnym (Uradni List RS) nr 73/07 – urzędowy tekst jednolity, nr 45/08 – ustawa o arbitrażu (ZArbit), 45/08, nr 111/08 – orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, nr 57/09 – orzeczenie TK, nr 12/10 – orzeczenie TK, nr 50/10 – orzeczenie TK, nr 107/10 – orzeczenie TK, nr 75/12 – orzeczenie TK, nr 40/13 – orzeczenie TK, nr 92/13 – orzeczenie TK, nr 10/14 – orzeczenie TK i nr 48/15 – orzeczenie TK, 13.8.2007, s. 10425).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

Językami urzędowymi są język słoweński oraz dwa języki mniejszości narodowych, których można używać na podstawie ustawy w sądach na obszarach, na których te mniejszości narodowe zamieszkują (art. 6 i 104 ustawy o postępowaniu cywilnym). Są to język włoski i język węgierski.

Obszary, na których zamieszkują różne narodowości, zostały określone w ustawie ustanawiającej gminy i ich granice (UL RS, nr 108/06 – urzędowy tekst jednolity oraz nr 9/11). Artykuł 5 tej ustawy stanowi, że: na podstawie niniejszej ustawy obszarami, na których zamieszkują różne narodowości, są obszary określone jako takie w obowiązujących statutach gmin Lendava, Hodoš‑Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola i Piran.

Ostatnia aktualizacja: 27/03/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.