Europejski nakaz zapłaty

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. a) - Sądy właściwe

Wnioski o wydanie europejskiego nakazu zapłaty składane w Szwecji są rozpatrywane przez szwedzki urząd komorniczy (Kronofogdemyndigheten) (§ 2 ustawy o postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. b) - Procedura ponownego badania nakazu

Wnioski o ponowne zbadanie rozpatruje sąd apelacyjny (hovrätt) (§ 13 ustawy o postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty). Jeżeli sąd apelacyjny rozpatrzy wniosek pozytywnie, postanawia jednocześnie, że szwedzki urząd komorniczy rozpatrzy sprawę ponownie.

Bardziej szczegółowych informacji w powyższych kwestiach udziela szwedzki urząd komorniczy (https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt-fran-nagon-i-annat-eu-land)

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. c) - Środki komunikacji

Wnioski o wydanie europejskiego nakazu należy zasadniczo składać w formie papierowej. Szwedzki urząd komorniczy może zdecydować, że wnioski należy składać na nośniku umożliwiającym wykorzystanie automatycznego przetwarzania zawartych w nich danych (§ 4 rozporządzenia o postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty).

W odniesieniu do art. 29 ust. 1 lit. d) - Dopuszczalne języki

W przypadku wniosków o wykonanie w Szwecji europejskich nakazów zapłaty uznanych za wykonalne w innym państwie członkowskim nakaz zapłaty musi być przetłumaczony na język szwedzki lub angielski (§ 10 rozporządzenia o postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty).

Ostatnia aktualizacja: 07/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.