Somaţia europeană de plată

Austria

Conținut furnizat de
Austria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Austria

Proceduri transfrontaliere europene - Somația europeană de plată


*mențiuni obligatorii

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În ceea ce privește cererile privind emiterea unei somații europene de plată, numai Tribunalul Comercial din Viena are competență [paragraful 252 alineatul (2) din Codul austriac de procedură civilă].

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Din punct de vedere procedural, cererile de reexaminare în temeiul articolului 20 alineatele (1) și (2) sunt tratate ca cereri de restitutio in integrum. Cu toate acestea, o decizie de acceptare a unei cereri în temeiul punctului 2 poate fi contestată [paragraful 252 alineatul (5) din Codul austriac de procedură civilă].

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Documentele depune în cadrul procedurii somației europene de plată pot fi transmise pe suport de hârtie sau pe cale electronică pe site-ul WebERV (e-justiție). În principiu, WebERV este accesibil tuturor persoanelor fizice și juridice. Ca cerință prealabilă tehnică, este nevoie de un software special și de existența unei agenții de transmitere. O listă a actualelor agenții de transmitere poate fi găsită la adresa http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Cererile nu pot fi transmise prin fax sau e-mail.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba de comunicare acceptată în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) este limba germană.

Pe lângă limba oficială (limba germană), orice persoană poate utiliza limba maghiară în fața instanțelor districtuale (Bezirksgerichten) din Oberpullendorf și Oberwart, limba slovenă în fața instanțelor districtuale din Ferlach, Eisenkappel și Bleiburg și limba croată în fața instanțelor districtuale din Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf și Oberwart.

Ultima actualizare: 10/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.