Somaţia europeană de plată

Bulgaria

Conținut furnizat de
Bulgaria

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Bulgaria

Proceduri transfrontaliere europene - Somația europeană de plată


*mențiuni obligatorii

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Cererea de somație europeană de plată se depune la instanța provincială în raza teritorială a căreia își are domiciliul sau sediul debitorul ori în care se află locul de executare [articolul 625 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Dacă nu se exclude posibilitatea de a introduce o cale de atac, pârâtul poate contesta competența teritorială cel târziu atunci când formulează o obiecție [articolul 625 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Procedura este reglementată de articolul 626a din Codul de procedură civilă:

Articolul 626a alineatul (1) prevede că pârâtul poate înainta o cerere de reexaminare a somației europene de plată la instanța de apel competente, în condițiile prevăzute la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

Alineatul (2) prevede că cererea de reexaminare se depune în termen de 30 de zile de la data la care pârâtul a luat efectiv cunoștință de conținutul somației sau după ce au încetat să mai existe circumstanțele menționate la articolul 20 alineatul (1) litera (b) din regulament.

Alineatul (3) prevede că instanța trimite celeilalte părți o copie a cererii, care are la dispoziție o săptămână de la primire pentru a răspunde.

Alineatul (4) prevede că examinarea cererii se desfășoară cu ușile închise. În cazul în care instanța consideră că este oportun, aceasta poate soluționa cererea în cadrul unei ședințe publice.

Alineatul (5) prevede că hotărârea instanței nu poate fi atacată.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Notificările privind somația europeană de plată se fac de către un agent judiciar - prin poștă sau servicii de curierat - sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire. În cazul în care locul de notificare nu este sediul unei instanțe, notificarea poate fi făcută prin intermediul serviciilor municipale sau ale primăriei [articolul 42 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Republica Bulgaria solicită ca somația europeană de plată să fie însoțită de o traducere în limba bulgară.

Ultima actualizare: 27/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.