Somaţia europeană de plată

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Croaţia

Proceduri transfrontaliere europene - Somația europeană de plată


*mențiuni obligatorii

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanța competentă să se pronunțe cu privire la cererile de emitere și de revizuire a unei somații europene de plată și la emiterea confirmării caracterului executoriu al acesteia este orice instanță municipală (općinski sud) sau orice instanță comercială (trgovački sud) în cauzele care țin de competența instanțelor comerciale, în funcție de domiciliul sau de reședința obișnuită ori de sediul social al pârâtului.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Instanța se pronunță cu privire la cererile de revizuire a unei somații europene de plată. Hotărârea instanței nu poate face obiectul unei căi de atac.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Formularele, alte cereri sau observații trebuie depuse în scris, prin fax sau e-mail.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Somațiile europene de plată trebuie să fie însoțite de o traducere în limba croată, legalizată de o persoană autorizată în acest sens.

Ultima actualizare: 02/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.