Somaţia europeană de plată

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În Republica Cehă, normele aplicabile pentru stabilirea instanțelor care au competența de a emite o somație europeană de plată sunt dispozițiile juridice generale care reglementează competența în materie de drept civil din Legea nr. 99/1963 („Codul de procedură civilă”).

Competența materială este reglementată de articolele 9-12, iar competența teritorială, de articolele 84-89a din Codul de procedură civilă.

Având în vedere tipul cazurilor considerate, instanțele competente material vor fi, în mod normal, instanțele districtuale, în timp ce criteriul de determinare a competenței teritoriale va fi, în mod normal, locul de reședință sau sediul social al pârâtului.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Instanța competentă pentru judecarea procedurilor de reexaminare este instanța care a pronunțat hotărârea în primă instanță.

Instanța competentă trebuie să aplice în mod direct articolul 20 din regulament. Există posibilitatea introducerii unei căi de atac împotriva hotărârilor care resping cererea de reexaminare.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În conformitate cu articolul 42 din Codul de procedură civilă, sunt acceptate următoarele mijloace de comunicare:

(a) poștă electronică cu o semnătură electronică certificată în conformitate cu Legea nr. 227/2000 privind semnăturile electronice, astfel cum a fost modificată;

(b) e-mail fără o semnătură electronică certificată;

(c) fax.

Documentele transmise prin mijloacele prevăzute la literele (b) și (c) trebuie să fie urmate de transmiterea exemplarelor originale ale formulatelor în termen de trei zile, în caz contrar instanța nu va lua în considerare documentele.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Singura limbă acceptată de Republica Cehă este limba cehă.

Ultima actualizare: 11/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.