În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Somaţia europeană de plată

Anglia şi Ţara Galilor

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanța sau instanțele care vor fi competente să emită o somație europeană de plată în Anglia și Țara Galilor sunt tribunalele de comitat (County Court) și Înalta Curte de Justiție (High Court of Justice).

Competența tribunalelor de comitat este integral prevăzută de lege și acoperă aproape tot domeniul dreptului civil. Competența generală în materie de drept civil corespunde în mare parte cu cea a Înaltei Curți, cu excepția acțiunilor în despăgubiri pentru vătămări corporale având un cuantum mai mic de 50 000 GBP și a acțiunilor în recuperarea unor creanțe pecuniare mai mici de 15 000 GBP pentru care trebuie sesizat tribunalul de comitat. Pentru mai multe detalii, consultați Ordinul din 1991 privind competența Înaltei Curți și a tribunalelor de comitat (High Court and County Courts Jurisdiction Order) (astfel cum a fost modificat). O serie de legi conferă competență exclusivă tribunalelor de comitat – de exemplu, practic toate cauzele care țin de Legea din 1974 privind creditul de consum (Consumer Credit Act) și majoritatea acțiunilor intentate de creditorii ipotecari și de proprietari.

O cerere poate fi formulată în orice tribunal de comitat din Anglia și Țara Galilor. Site-ul web al Serviciului judiciar (Court Service) cuprinde adresele tuturor tribunalelor de comitat și coordonatele Înaltei Curți.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

În Anglia și Țara Galilor, o cerere de reexaminare în temeiul articolului 20 trebuie înaintată instanței competente care a emis somația europeană de plată, în conformitate cu partea 23 din Normele de procedură civilă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Mijlocul de comunicare acceptabil de instanțele din Anglia și Țara Galilor în scopul inițierii somației europene de plată va fi expedierea prin poștă (din cauza necesității de a percepe o taxă judiciară pentru a iniția procedura). În prezent, se analizează dacă va fi posibilă transmiterea electronică a formularului de cerere. Cu toate acestea, documentele ulterioare, inclusiv orice declarație de opoziție, vor putea fi trimise instanței prin poștă, fax sau e-mail, în conformitate cu partea 5.5 din Normele de procedură civilă și cu Instrucțiunile practice, care conțin normele privind depunerea și transmiterea documentelor către instanță.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba oficială acceptabilă în temeiul articolului 21 alineatul (2) litera (b) este engleza.

Ultima actualizare: 11/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.