Somaţia europeană de plată

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Tribunalul Districtual Helsinki are competenţa de a emite o somaţie europeană de plată.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Articolul 20 privind reexaminarea somaţiei europene de plată din Regulament, se aplică în Finlanda ca atare. În sensul articolului 20, instanţa competentă este Tribunalul Districtual Helsinki.

În plus faţă de aceste dispoziţii ale articolului 20 din regulament, în cazul somaţiei europene de plată se aplică, de asemenea, dispoziţiile privind căile de atac extraordinare prevăzute la capitolul 31 din Codul de procedură judiciară. Acestea includ plângerile legate de o eroare de procedură (secţiunea 1 din capitolul 31) şi revocarea sentinţei finale (secţiunea 7 din capitolul 31). Secţiunea 17 din Codul de procedură judiciară conţine o dispoziţie separată referitoare la acordarea unui nou termen.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Legea nr. 13/2003 privind serviciile şi comunicaţiile electronice (sectorul public) include dispoziţii referitoare la trimiterea către o instanţă finlandeză a documentelor de judecată. În temeiul acestei legi, mijloacele de comunicare acceptate în cazul somaţiei europene de plată sunt poşta, faxul sau e-mailul.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Somaţiile europene de plată se pot transmite în engleză, finlandeză sau suedeză.

Ultima actualizare: 22/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.