Somaţia europeană de plată

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Observații preliminare

Detaliile privind punerea în aplicare în Germania a Regulamentului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată sunt prevăzute într-o lege cu privire la îmbunătățirea executării creanțelor transfrontaliere și notificarea sau comunicarea actelor.


Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanța districtuală (Amtsgericht Wedding) din Berlin are competență asupra întregului teritoriu al Germaniei Datele de contact ale acestei instanțe sunt următoarele:

Amtsgericht Wedding
13343 Berlin
Tel: +49 (0)30 90156 - 0
Fax: +49 (0)30 90156 - 203

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Instanța competentă pentru procedura de somație de plată este instanța districtuală din Wedding.

Instanța pe care reclamantul a indicat-o ca având competență internațională este cea care trebuie sesizată cu orice litigii subsecvente. În cazul în care această instanță nu are competența să soluționeze litigiul în cauză, va trimite cauza instanței germane cu competență internațională. Competența internațională este reglementată prin Regulamentul (UE) nr. 1215/2012.

Domeniul de aplicare și derularea procedurii de reexaminare sunt detaliate la articolul 20 din regulament. Legea prevede că solicitantul trebuie să demonstreze faptele care, în opinia sa, justifică anularea somației europene de plată. Hotărârea instanței germane cu competență internațională (a se vedea mai sus) nu poate fi supusă niciunei căi de atac. În cazul în care somația europeană de plată este declarată nulă și neavenită, procedura se va încheia în temeiul regulamentului.

În mod excepțional, în aspecte legate de dreptul muncii în sensul articolului 2 și al articolului 46b alineatul (2) din Legea privind tribunalele muncii (Arbeitsgerichtsgesetz), competența îi revine tribunalului muncii cu jurisdicție internațională competent să pronunțe o hotărâre integrală (Urteilsverfahren).

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Cererea de somație europeană de plată poate fi redactată pe suport de hârtie și în format electronic, în cazul în care instanța competentă permite acest mod de depunere a cererii. La instanța districtuală din Wedding, cererile pot fi depuse electronic. Este necesar un software special pentru a depune o cerere electronică la instanța districtuală din Wedding. Mai multe informații pot fi găsite la adresa: https://service.berlin.de/dienstleistung/327380/.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba acceptată este limba germană.

Ultima actualizare: 18/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.