În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Somaţia europeană de plată

Gibraltar

Conținut furnizat de
Gibraltar

Procedura judiciară în Gibraltar este reglementată de Civil Procedure Rules 1998 (CPR) (Normele de procedură civilă din 1998), precum şi de normele suplimentare de punere în aplicare. Normele Curţii Supreme din 2000 prevăd aplicarea normelor de procedură civilă aflate în vigoare în Anglia şi Ţara Galilor (cu modificările aferente).


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Regatul Unit

Gibraltar

Proceduri transfrontaliere europene - Somația europeană de plată


*mențiuni obligatorii

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În Gibraltar, instanţa care deţine competenţa de a emite o somaţie europeană de plată este Curtea Supremă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

O cerere de revizuire în temeiul articolului 20 trebuie introdusă în conformitate cu partea 23 din Codul de Procedură Civilă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Mijlocul de comunicare acceptat de în Gibraltar în vederea iniţierii procedurii europene de somaţie de plată este poşta (ca urmare a necesităţii de a percepe o taxă de timbru în vederea iniţierii procedurii).

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba oficială acceptată în sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) este limba engleză.

Ultima actualizare: 28/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.