Somaţia europeană de plată

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Somațiile de plată pot fi emise de: judecătorul instanței districtuale, pentru creanțe care intră în competența instanței districtuale, adică creanțe care nu depășesc valoarea de douăzeci de mii (20 000) de euro; instanța de prim grad de jurisdicție, în complet format dintr-un judecător unic, pentru creanțe care depășesc valoarea de douăzeci de mii (20 000) de euro.

Cu toate acestea, judecătorul instanței districtuale are competența de a emite somații de plată, în special în legătură cu orice litigiu care decurge din contracte de închiriere, în cazul în care chiria lunară convenită nu depășește șase sute (600) de euro. În cazul în care chiria convenită depășește șase sute (600) de euro, competența o deține instanța de prim grad de jurisdicție, în complet format dintr-un judecător unic.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Procedura de reexaminare trebuie inițiată prin introducerea unei contestații împotriva somației de plată înaintea judecătorului instanței districtuale sau instanței de prim grad de jurisdicție, în complet format dintr-un judecător unic care a emis somația de plată.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Formularul standard din anexa la regulament ar trebui să fie depus în scris la grefa instanței competente. De asemenea, formularul se poate transmite prin e-mail, pe platforma digitală e­CODEX sau prin intermediul platformei digitale pentru depunerea documentelor juridice, în cazul în care aceste mijloace sunt disponibile.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba acceptată este limba greacă.

Ultima actualizare: 01/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.