Somaţia europeană de plată

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Proceduri transfrontaliere europene - Somația europeană de plată


*mențiuni obligatorii

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanțele care au competența de a emite o somație europeană de plată sunt instanțele districtuale sau municipale [rajona (pilsētas) tiesas], care sunt instanțe de prim grad de jurisdicție în materie civilă. Instanța districtuală sau municipală în cauză este, în general, instanța de la locul unde se află domiciliul declarat al persoanei chemate în judecată (deklarētā dzīvesvieta) sau, în cazul în care persoana chemată în judecată nu are un domiciliu declarat, adresa sa de domiciliu (dzīvesvietas adrese) sau sediul său social (juridiskā adrese). O listă a instanțelor poate fi consultată aici.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Articolul 485 alineatul 1(1) punctul (1) din Legea privind procedura civilă prevede că o cerere de revizuire a unei somații europene de plată emisă de o instanță districtuală sau municipală trebuie să fie înaintată instanței regionale competente (abgabaltiesa). Există cinci instanțe regionale care soluționează cauzele civile. Fiecare instanță regională are jurisdicție asupra zonelor deservite de o serie de instanțe districtuale sau municipale. O listă a instanțelor poate fi consultată aici.

O cerere de reexaminare a unei somații trebuie depusă în termen de 45 de zile de la data la care persoana a luat la cunoștință circumstanțele care constituie motive de reexaminare în temeiul legislației Uniunii Europene menționate la primul paragraf al articolului respectiv.

O cerere care nu indică motivele reexaminării în temeiul regulamentului nu va fi admisă și va fi returnată solicitantului. De asemenea, instanța va refuza să analizeze o cerere repetată, cu excepția cazului în care se constată că motivele invocate pentru reexaminarea somației s-au schimbat. Decizia instanței în această privință poate fi contestată prin depunerea unei plângeri auxiliare (blakus sūdzība).

O cerere de reexaminare a unei somații este tratată în cadrul unor proceduri scrise. În cazul în care, atunci când a examinat cererea, instanța regională constată că sunt îndeplinite condițiile de reexaminare a somației, aceasta va anula somația atacată în integralitatea sa și va trimite dosarul înapoi pentru a fi reexaminat de către instanța de prim grad de jurisdicție.

În cazul în care instanța regională constată că motivele invocate în cerere nu justifică o reexaminare a somației, aceasta respinge cererea. Decizia instanței poate fi contestată prin depunerea unei plângeri auxiliare. Procedura de depunere și examinare a plângerilor auxiliare de acest tip este prevăzută în capitolul 55 din Legea de procedură civilă. O traducere a legii în limba engleză este disponibilă aici.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Documentele pentru instanță trebuie prezentate pe suport de hârtie, fie prin poștă, fie în persoană. Documentele adresate instanței se pot depune și electronic, utilizând portalul e-lietas portāls sau trimițându-le la adresa de e-mail a instanței. Documentele transmise electronic trebuie să fie semnate cu o semnătură electronică securizată recunoscută în Letonia [o semnătură electronică calificată în sensul articolului 3 alineatul (12) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014].

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

O somație europeană de plată trebuie să fie redactată sau tradusă în limba națională, respectiv în limba letonă.

Ultima actualizare: 25/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.