Somaţia europeană de plată

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Lituania

Proceduri transfrontaliere europene - Somația europeană de plată


*mențiuni obligatorii

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În temeiul articolului 20 din lege, cererile privind somaţiile de plată europene se depun conform normelor de competenţă prevăzute în Codul de procedură civilă al Republicii Lituania (Valstybės Žinios, 2002, nr. 36-1340) (la instanţa districtuală, atunci când valoarea creanţei nu depăşeşte 100 000 LTL şi la instanţa regională, atunci când valoarea creanţei depăşeşte 100 000 LTL). După examinarea cererii, instanţa competentă este abilitată să emită somaţia de plată europeană.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

În temeiul articolului 23 din lege, instanţa care a emis somaţia de plată europeană reexaminează motivele somaţiei de plată europene menţionate la articolul 20 alineatele (1) şi (2) din Regulamentul nr. 1896/2006. După admiterea cererii de reexaminare a somaţiei de plată europene, instanţa înaintează solicitantului copii ale cererii de reexaminare şi ale anexelor acesteia şi îl informează că trebuie să răspundă în scris în termen de 14 zile de la data expedierii cererii. După depunerea cererii de reexaminare a somaţiei de plată europene, instanţa o examinează prin procedură scrisă în cel mult 14 zile de la expirarea termenului trimiterii răspunsului şi pronunţă o decizie pe baza unuia din motivele menţionate la articolul 20 alineatul (3) din Regulamentul nr. 1896/2006.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În cazul emiterii unei somaţii de plată europene, documentele procedurale sunt prezentate instanţei în mod direct sau trimise prin poştă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera(b) din Regulamentul nr. 1896/2006, limba acceptată este lituaniana.

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.