Somaţia europeană de plată

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Luxemburg

Proceduri transfrontaliere europene - Somația europeană de plată


*mențiuni obligatorii

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Sunt competente pentru emiterea unei somaţii europene de plată:

1. preşedintele instanţei teritoriale (tribunal d'arrondissement) sau magistratul care îl înlocuieşte, în cazul în care valoarea cererii depăşeşte 15 000 de euro;

2. judecătorul de pace (juge de paix), în cazul în care valoarea cererii este sub 15 000 de euro;

3. preşedintelui tribunalului muncii sau magistratul care îl înlocuieşte, indiferent de valoarea cererii, pentru litigii referitoare la:

  • contracte de muncă, contracte de ucenicie şi regimuri complementare de pensii încheiate între angajatori, pe de o parte, şi salariaţii acestora, pe de altă parte, inclusiv cele care survin după finalul perioadei de angajare;
  • drepturi privind asigurarea în caz de insolvenţă, prevăzute la capitolul V din legea din 8 iunie 1999 privind regimurile complementare de pensii, apărute între organismul vizat la articolul 21 sau o companie de asigurări de viaţă cum este cea vizată la articolul 24 alineatul (1) din aceeaşi lege, pe de o parte, şi salariaţii, foştii salariaţi şi beneficiarii, pe de altă parte.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Sunt competente să hotărască în legătură cu opoziţia şi cu cererea de reexaminare:

1. instanţa teritorială, în cazul în care somaţia europeană de plată a fost emisă de către preşedintele instanţei teritoriale sau de către magistratul care îl înlocuieşte;

2. juge de paix directeur sau magistratul care îl înlocuieşte, în cazul în care somaţia europeană de plată a fost emisă de către un judecător de pace;

3. tribunalul muncii, în cazul în care somaţia europeană de plată a fost emisă de către preşedintele tribunalului muncii sau de către magistratul care îl înlocuieşte;

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Luxemburg acceptă transmiterea prin poştă ca mijloc de comunicare.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Luxemburg acceptă limba franceză şi limba germană.

Ultima actualizare: 03/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.