Somaţia europeană de plată

Malta

Conținut furnizat de
Malta

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanţele civile de prim grad de jurisdicţie – pentru sume începând de la 15,000 EUR;

Curtea Magistraţilor din Malta – pentru sume cuprinse între 5,000 EUR şi 15,000 EUR;

Tribunalul responsabil în materie de cereri cu valoare redusă – pentru sume ce nu depăşesc 5,000 EUR;

Curtea Magistraţilor din Gozo are dublu grad de jurisdicţie - atât jurisdicţia superioară (pentru sume începând de la 15,000 EUR), cât şi jurisdicţia inferioară (pentru sume cuprinse între 5,000 EUR şi 15,000 EUR) – dispune de competenţa de a lua cunoştinţă de cererile depuse împotriva persoanelor cu reşedinţa permanentă sau obişnuită pe Insulele Gozo ori Comino.

Corespondenţa se trimite la următoarea adresă:

Grefa

(Numele instanţei competente)

Curtea de Justiţie

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Corespondenţa referitoare la instanţele din Gozo se trimite la următoarea adresă:

Grefa

(Numele instanţei competente)

Curtea de Justiţie

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Instanţele civile de prim grad de jurisdicţie;

Curtea Magistraţilor din Malta;

Tribunalul responsabil în materie de cereri cu valoare redusă;

Curtea Magistraţilor din Gozo cu cele două jurisdicţii (superioară şi inferioară).

Corespondenţa se trimite la următoarea adresă:

Grefa

(Numele instanţei competente)

Curtea de Justiţie

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Corespondenţa referitoare la instanţele din Gozo se trimite la următoarea adresă:

Grefa

(Numele instanţei competente)

Curtea de Justiţie

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Procedura de reexaminare este prevăzută la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Cererile de somaţie şi celelalte formulare menţionate în Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 se depun la grefa instanţei competente sau se trimit prin poştă la grefa instanţei competente.

În ceea ce priveşte cererea de reexaminare care poate fi introdusă de pârât, aceasta trebuie redactată în limba malteză şi depusă la grefa instanţei competente.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Malteza şi engleza.

Ultima actualizare: 09/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.