Somaţia europeană de plată

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Articolul 2 din Legea de punere în aplicare a procedurii europene de somaţie de plată:

Cererea de somaţie europeană de plată, prevăzută la articolul 7 din regulament, se introduce la instanţă. Dacă valoarea creanţei prevăzute la articolul 7 alineatul (2) litera (b) din regulament nu depăşeşte suma prevăzută la articolul 93 litera (a ) din Codul de procedură civilă sau dacă priveşte o cauză la care face trimitere litera (c) a aceluiaşi articol, cererea este examinată şi soluţionată de către judecătorul cantonal (kantonrechter).

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Articolul 9 din Legea de punere în aplicare a procedurii europene de somaţie de plată:

1. În cazul unei somaţii europene de plată executorii în sensul regulamentului, pârâtul poate cere instanţei care a emis somaţia europeană de plată reexaminarea acesteia, întemeindu-se pe motivele prevăzute la articolul 20 alineatele (1) şi (2) din regulament.

2. Cererea trebuie introdusă:

a. în cazul prevăzut la articolul 20 alineatul (1) litera (a) din regulament, în termen de patru săptămâni de la data la care somaţia europeană de plată a fost comunicată sau notificată pârâtului;

b. în cazul prevăzut la articolul 20 alineatul (1) litera (b) din regulament, în termen de patru săptămâni de la data la care motivele prevăzute la acest articol încetează să se mai aplice;

c. în cazul prevăzut la articolul 20 alineatul (2) din regulament, în termen de patru săptămâni de la data la care pârâtul a luat cunoştinţă de motivele pe care se întemeiază revizuirea prevăzută la acest articol.

3. Nu este nevoie de intervenţia unui avocat pentru introducerea unei cereri de reexaminare.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În conformitate cu dreptul olandez de procedură civilă (articolul 33 din Codul de procedură civilă), este posibilă introducerea electronică a unei cereri de somaţie europeană de plată, dacă acest lucru este posibil în conformitate cu normele procedurale ale instanţei. În prezent, nicio instanţă nu prevede această posibilitate. Sunt posibile doar următoarele moduri de adresare:

- prin poştă;

- prin depunere la instanţă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Articolul 8 alineatul (2) din Legea de punere în aplicare a procedurii europene de somaţie de plată:

2. În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b) din regulament, o somaţie europeană de plată, declarată executorie de instanţa de origine din alt stat membru, se redactează sau se traduce în olandeză.

Ultima actualizare: 31/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.