În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Somaţia europeană de plată

Irlanda de Nord

Conținut furnizat de
Irlanda de Nord

În Irlanda de Nord, procedura judiciară este reglementată de Normele din 1980 ale Curții Supreme de Justiție (Irlanda de Nord) [Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980] și de Normele din 1981 privind tribunalele de comitat (Irlanda de Nord) [County Court Rules (Northern Ireland) 1981]. Normele sunt prevăzute în temeiul Legii din 1978 privind sistemul judiciar din Irlanda de Nord [Judicature (Northern Ireland) Act 1978].


Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

În Irlanda de Nord, competența de a emite o somație europeană de plată aparține Înaltei Curți de Justiție.

Competența tribunalelor de comitat este integral prevăzută de lege și este stabilită în Ordinul din 1980 privind Tribunalele de Comitat din Irlanda de Nord [County Courts (Northern Ireland) Order 1980]. Prin urmare, în așteptarea unei eventuale modificări a ordinului, se consideră că procedurile prevăzute de regulament nu intră în sfera competenței legale a tribunalelor de comitat, ci în sfera competenței exclusive a Înaltei Curți, indiferent de valoarea monetară a procedurii.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

În Irlanda de Nord, cererile de reexaminare în temeiul articolului 20 se pot formula în fața Înaltei Curți în conformitate cu partea IV a Ordinului 71 din Normele din 1980 ale Curții Supreme de Justiție (Irlanda de Nord).

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În Irlanda de Nord, instanțele de judecată competente acceptă numai trimiterile prin poștă în scopul obținerii unei somații europene de plată. În viitor se va examina, eventual, și posibilitatea de depunere electronică a cererii. Cu toate acestea, celelalte documente transmise instanței competente în cadrul unei proceduri europene de somație de plată, inclusiv declarațiile de opoziție, se pot trimite Curții prin poștă, fax sau prin alte mijloace electronice disponibile în conformitate cu articolul 39 din articolul din Ordinul nr. 71 din 1980 al Curții Supreme de Justiție (Irlanda de Nord). Cererea și celelalte documente din cadrul procedurii se pot depune la Curte și în persoană.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba oficială acceptată în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b) este limba engleză.

Ultima actualizare: 14/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.