Somaţia europeană de plată

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Portugalia

Proceduri transfrontaliere europene - Somația europeană de plată


*mențiuni obligatorii

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanța competentă pentru emiterea unei somații europene de plată este secția centrală civilă a instanței districtuale din Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Procedura de reexaminare este cea stabilită la articolul 20 din regulament, iar instanța competentă pentru soluționarea căilor de atac este secția centrală civilă a instanței districtuale din Porto (Juízo Central Cível do Tribunal da Comarca do Porto).

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Următoarele mijloace de comunicare sunt acceptate în cadrul procedurii privind somația europeană de plată:

(i) depunerea la grefa instanței, în conformitate cu articolul 144 alineatul (7) litera (a) din Codul de procedură civilă;

(ii) scrisoare recomandată, în conformitate cu articolul 144 alineatul (7) litera (b) din Codul de procedură civilă;

(iii) fax, în conformitate cu articolul 144 alineatul (7) litera (c) din Codul de procedură civilă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba acceptată este limba portugheză.

Ultima actualizare: 25/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.