Somaţia europeană de plată

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovacia

Proceduri transfrontaliere europene - Somația europeană de plată


*mențiuni obligatorii

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Instanțele districtuale („okresné súdy”)

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

În conformitate cu articolul 29 alineatul (1) litera (b) din regulament, semnalăm faptul că, în temeiul articolului 398 din Codul de procedură civilă contencioasă („civilný sporový poriadok”), există posibilitatea de a introduce o cale de atac extraordinară – o revizuire („žaloba o obnovu konania”) la instanța competentă care a pronunțat hotărârea în primă instanță, și anume instanța districtuală.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

În temeiul articolului 398 din Codul de procedură civilă contencioasă („civilný sporový poriadok”), o cerere poate fi introdusă pe suport de hârtie sau pe cale electronică. Orice cerere făcută fără autorizație electronică trebuie reintrodusă în termen de zece zile pe suport de hârtie sau în format electronic autorizat. Cererile care nu au fost completate în acest fel nu vor fi luate în considerare. Instanța nu va solicita reintroducerea cererii.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

În conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (b) din regulament, semnalăm faptul că limba acceptată pentru întocmirea certificatului este slovaca.

Ultima actualizare: 06/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.