Somaţia europeană de plată

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Sunt competente instanțele locale (okrajna sodišča) și instanțele districtuale (okrožna sodišča).

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Instanțele districtuale și cele locale sunt competente să soluționeze căile de atac și să aplice articolul 20 din regulament.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Comunicarea cu instanța judecătorească se face prin poștă, pe cale electronică, prin tehnologii de comunicare, prin livrare directă sau intermediată de un profesionist specializat în depunerea cererilor [articolul 105 litera b) din Codul de procedură civilă (denumit în continuare: ZPP), Uradni List RS (UL RS; Monitorul Oficial al Republicii Slovenia), nr. 73/07 - versiune oficială consolidată, 45/08 - Legea privind arbitrajul (ZArbit), 45/08, 111/08 - Decizia Curții Constituționale, 57/09 – dec. CC, 12/10 – dec. CC, 50/10 – dec. CC, 107/10 – dec. CC, 75/12 – dec. CC, 40/13 – dec. CC, 92/13 – dec. CC, 10/14 – dec. CC și 48/15 – dec. CC, 13.8.2007, p. 10425].

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limbile oficiale sunt slovena, plus cele două limbi ale minorităților naționale, care sunt folosite oficial în instanțele din regiunile unde locuiesc aceste minorități naționale (articolele 6 și 104 din ZPP). Limbi minoritare naționale sunt italiana și maghiara.

Zonele comunităților mixte sunt definite în Legea de stabilire a administrațiilor locale și municipale (UL RS, nr. 108/06 - versiune oficială și 9/11; denumită în continuare: ZUODNO). Articolul 5 din ZUODNO prevede că: „În temeiul prezentei legi, zonele comunităților mixte sunt cele definite ca atare prin reglementările municipale în vigoare din Lendava, Hodoš‑Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola și Piran.”

Ultima actualizare: 27/03/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.