Somaţia europeană de plată

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Tribunalele de primă instanţă.

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Procedura de revizuireprevăzută la articolul 20 alineatul (1) din regulament se efectuează prin anularea hotărârii definitive, la cererea părţii pârâte (articolul 501 şi urm. din Codul de procedură civilă, Legea 1/2000 din 7 ianuarie 2000). Reexaminarea prevăzută la articolul 20 alineatul (2) poate fi efectuată prin acţiune în anulare a actelor judecătoreşti (articolul 238 şi urm. din Legea organică 6/1985 din 1 iulie 1985 privind puterea judecătorească). În ambele cazuri, competenţa aparţine judecătoriilor.

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Formularul de cerere poate fi trimis direct, prin poştă sau fax.

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

Limba spaniolă.

Ultima actualizare: 11/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.