Somaţia europeană de plată

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Suedia

Proceduri transfrontaliere europene - Somația europeană de plată


*mențiuni obligatorii

Articolul 29 alineatul (1) litera (a) - Instanţe judecătoreşti competente

Cererile de somaţie europeană de plată introduse în Suedia sunt examinate de Administraţia suedeză de punere în aplicare (Kronofogdemyndigheten) (secţiunea 2 a Actului privind procedura europeană de somaţie de plată).

Articolul 29 alineatul (1) litera (b) - Procedura de revizuire

Cererile de reexaminare sunt analizate de curtea de apel (hovrätt) (secţiunea 13 a Actului privind procedura europeană de somaţie de plată). În cazul în care cererea este aprobată, curtea de apel hotărăşte în acelaşi timp că reexaminarea va fi efectuată de Administraţia suedeză de punere în aplicare.

Pentru mai multe informaţii privind aceste chestiuni, vă rugăm să contactaţi Administraţia suedeză de punere în aplicare (https://www.kronofogden.se/du-har-ett-krav-mot-nagon/du-vill-fa-ditt-krav-faststallt/du-vill-fa-betalt-fran-nagon-i-annat-eu-land)

Articolul 29 alineatul (1) litera (c) - Mijloace de comunicare

Cererile de somaţie europeană de plată trebuie în principiu înaintate pe suport de hârtie. Administraţia suedeză de punere în aplicare poate decide ca cererile să fie făcute printr-un sistem care permite utilizarea prelucrării automate a datelor (secţiunea 4 a Regulamentului privind procedura europeană de somaţie de plată).

Articolul 29 alineatul (1) litera (d) - Limbi acceptate

În cererile de executare a somaţiilor de plată suedeze sau europene declarate executorii în alt stat membru, somaţia de plată trebuie tradusă în limbile suedeză sau engleză (secţiunea 10 a Regulamentului privind procedura europeană de somaţie de plată).

Ultima actualizare: 30/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.