Evropski plačilni nalog

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Za zahtevke za izdajo evropskega plačilnega naloga je izključno pristojno okrožno sodišče za gospodarske zadeve na Dunaju (člen 252(2) avstrijskega zakona o civilnem postopku (Zivilprozessordnung – ZPO)).

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Zahteva za ponovno preučitev v skladu s členom 20(1) in (2) se postopkovno obravnava kot predlog za vrnitev v prejšnje stanje. Vendar je odločbo o ugoditvi zahtevi iz odstavka 2 mogoče izpodbijati (člen 252(5) ZPO).

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Vloge v postopku za evropski plačilni nalog se lahko vložijo v papirni obliki ali elektronsko prek spletnega sistema e-pravosodja (WebERV). Načeloma imajo vse fizične in pravne osebe dostop do sistema e-pravosodja. Tehnične zahteve so posebna programska oprema in storitve organa za pošiljanje. Posodobljen seznam organov za pošiljanje je na voljo na: http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Vloge ni mogoče poslati po telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Sprejemljiv jezik v smislu člena 21(2)(b) je nemščina.

Vsakdo lahko poleg nemščine kot uradnega jezika uporablja tudi madžarščino pred okrožnima sodiščema (Bezirksgerichten) Oberpullendorf in Oberwart, slovenščino pred okrožnimi sodišči Ferlach, Eisenkappel in Bleiburg ter hrvaščino pred okrožnimi sodišči Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf in Oberwart.

Zadnja posodobitev: 28/11/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.