Evropski plačilni nalog

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Pristojni so naslednji subjekti: vsa prvostopenjska sodišča Republike Ciper, ki delujejo v štirih upravnih okrožjih pod nadzorom pravne države Republike Ciper, tj. Nikozija, Lemesos, Larnaka Amohostos in Pafos. Pristojnost sodnikov določa Zakon o sodiščih (14/60) in ustreza hierarhičnemu položaju sodnika, tj. okrožni sodnik, okrožni sodnik svetnik in predsednik okrožnega sodišča.

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve urejajo Postopkovni predpisi o civilnih sporih. Postopek temelji predvsem na pisnih vlogah tistih, ki so vključeni v spor. V izjemnih primerih in kadar sodišče meni, da je nujno, je možno poleg pisnih vlog in zapriseženih izjav opraviti tudi ustno pričanje. Pristojna sodišča so navedena v točki (a).

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Sredstva komuniciranja, ki so sprejemljiva v postopku za evropski plačilni nalog in dostopna sodiščem, so: osebna vložitev vloge v register ali predložitev po pošti ali prek drugega sredstva komuniciranja, kot sta telefaks ali elektronska pošta.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Sprejemljiv jezik sodišč je grščina. Toda za namene Uredbe se doda tudi angleščina, ki se prav tako uporablja na Cipru.

Zadnja posodobitev: 12/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.