Evropski plačilni nalog

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

Člen 29 (1)(a) - Pristojna sodišča

Prvi senat Civilnega sodišča – za zneske od 15,000 EUR naprej.

Mirovno sodišče (Malta) – za zneske od 5,000 EUR do 15,000 EUR.

Razsodišče za spore majhne vrednosti – za zneske do 5,000 EUR.

Mirovno sodišče (Gozo) je pristojno tako v sporih večje vrednosti (od 15,000 EUR naprej), kot v sporih majhne vrednosti (od 5,000 EUR do 15,000 EUR). Obravnava lahko vse zahtevke zoper osebe, ki imajo na otoku Gozo ali Comino stalno oziroma običajno prebivališče.

Vsa korespondenca se naslovi na:

The Registrar

(ime pristojnega sodišča)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korespondenca v zvezi s sodišči Goza se naslovi na:

The Registrar

(ime pristojnega sodišča)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Člen 29(1)(b) - Postopek ponovne preučitve

Prvi senat Civilnega sodišča

Mirovno sodišče (Malta)

Razsodišče za spore majhne vrednosti

Mirovno sodišče (Gozo) je pristojno v sporih majhne in večje vrednosti.

Vsa korespondenca se naslovi na:

The Registrar

(ime pristojnega sodišča)

Courts of Justice

Republic Street

Valletta VLT 2000

MALTA

Korespondenca v zvezi s sodišči Goza se naslovi na:

The Registrar

(ime pristojnega sodišča)

Courts of Justice

Cathedral Square

Victoria

Gozo

MALTA

Postopek ponovne preučitve, kakor je določen v členu 20 Uredbe (ES) št. 1896/2006

Člen 29(1)(c) - Načini obveščanja

Vloge in drugi obrazci iz Uredbe (ES) št. 1896/2006 se vložijo pri sodnem tajništvu pristojnega sodišča ali se mu pošljejo po pošti.

Toženec mora vlogo za ponovno preučitev v malteščini vložiti sam, in sicer pri sodnem tajništvu pristojnega sodišča.

Člen 29(1)(d) - Sprejemljivi jeziki

Malteščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 09/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.