Drobné nároky

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Kypr

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj

Čl. 25 odst. 1 písm. a) Příslušné soudy

  • Nicosia District Court (Okresní soud v Nikósii)

Adresa: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Telefon: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limassol District Court (Okresní soud v Limassolu)

Adresa: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cyprus

Telefon: (+357) 25806100 / 25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnaca District Court (Okresní soud v Larnace)

Adresa: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Telefon: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov

  • Paphos District Court (Okresní soud v Pafosu)

Adresa: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Telefon: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagusta District Court (Okresní soud ve Famagustě)

Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cyprus

Telefon: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Čl. 25 odst. 1 písm. b) Komunikační prostředky

Komunikační prostředky přijatelné pro účely evropského řízení o drobných nárocích, které jsou soudům k dispozici, jsou následující: osobní podání žalobního formuláře na podatelně, poštou nebo pomocí jiných komunikačních prostředků, jako je fax nebo e-mail.

Čl. 25 odst. 1 písm. c) Orgány nebo subjekty poskytující praktickou pomoc

Podatelny okresních soudů.

Čl. 25 odst. 1 písm. d) Prostředky elektronického doručování a komunikace a způsoby jejich akceptace

Doručování písemností se provádí doporučenou zásilkou s potvrzením o doručení, včetně data doručení. Pokud tento způsob doručení není možný, doručení se provede jedním ze způsobů stanovených ve článcích 13 nebo 14 nařízení (ES) č. 805/2004.

Čl. 25 odst. 1 písm. e) Osoby nebo profese, které mají povinnost akceptovat doručení dokumentů nebo jiných písemností elektronickými prostředky

Není stanoveno.

Čl. 25 odst. 1 písm. f) Výše soudních poplatků a způsoby platby

Za podání vyplněného formuláře nejsou stanoveny žádné soudní poplatky.

Čl. 25 odst. 1 písm. g) Opravné prostředky a soudy, u kterých je lze podat

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně v řízení o drobných nárocích je možno podat odvolání k Nejvyššímu soudu. Odvolání musí být podáno ve lhůtě 14 dnů ode dne vydání rozhodnutí soudem prvního stupně.

Čl. 25 odst. 1 písm. h) Přezkum rozhodovacího řízení a soudy, které jsou pro tento přezkum příslušné

Není stanoveno.

Čl. 25 odst. 1 písm. i) Přijatelné jazyky

Žaloba, odpověď, případný protinárok a odpověď na takový protinárok a popis příslušných podpůrných dokladů se podávají v řečtině.

Čl. 25 odst. 1 písm. j) Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí

Okresní soudy.

Poslední aktualizace: 04/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.