Drobné nároky

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 861/2007

Všeobecné informace

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích, je zlepšit a zjednodušit postupy v občanských a obchodních věcech, v nichž výše nároku nepřesahuje částku 5 000 eur.

Toto nařízení se použije ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

V rámci řízení o drobných nárocích se využívají standardní formuláře. Jedná se o písemné řízení, ledaže soud považuje ústní jednání za nezbytné.

Ústní jednání mohou probíhat pomocí telekonference nebo videokonference, má-li soud k dispozici příslušné zařízení.

Nařízení rovněž stanoví lhůty pro strany sporu a pro soud s cílem urychlit soudní řízení.

Nařízení stanoví čtyři standardní formuláře.

Nejste si jisti, zda lze ve vašem případě použít evropský platební příkaz nebo evropské řízení o drobných nárocích? Pomůže vám náš průvodce, který je k dispozici na stránkách s online formuláři.

Na portálu evropské e-justice jsou k dispozici informace týkající se uplatnění nařízení a formuláře, které můžete vyplnit na svém počítači a vytisknout.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Související odkazy

Příručka pro uživatele k Evropskému řízení o drobných nárocích  PDF (1098 Kb) cs

Praktická příručka pro používání evropského řízení o drobných nárocích  PDF (2398 Kb) cs

ARCHIVOVANÉ internetové stránky Evropského soudního atlasu (uzavřeno 30. září 2017)


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Evropské přeshraniční postupy – Drobné pohledávky


*povinný údaj
Poslední aktualizace: 01/04/2022

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.