Småkrav

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Cypern

Europæiske grænseoverskridende procedurer - Småkrav


*skal udfyldes

Artikel 25, stk. 1, litra a), kompetente retter

  • Distriktsdomstolen i Nicosia

Adresse: Charalambou Mouskou, 1405 Nicosia, Cypern

Tlf.: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212/22805330

E-mailadresse: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Limassol

Adresse: Leoforos Lordou Byronos 8, P.O. Box 54619, 3726, Limassol, Cypern

Tlf: (+357) 25806100/25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mailadresse: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Larnaca

Adresse: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Cypern

Tlf: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-mailadresse: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Paphos

Adresse: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Paphos, P.O. Box 60007, Cypern

Tlf: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mailadresse: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Distriktsdomstolen i Famagusta

Adresse: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cypern

Tlf: (+357) 23730950/23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mailadresse: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Artikel 25, stk. 1, litra b), kommunikationsmidler

De accepterede kommunikationsmidler i forbindelse med den europæiske småkravsprocedure er: indgivelse af en anmodning ved personligt fremmøde på justitskontoret eller pr. brev eller ved hjælp af andre kommunikationsmidler, f.eks. fax eller e-mail.

Artikel 25, stk. 1, litra c), myndigheder og organisationer, der yder praktisk bistand

Distriktsdomstolenes justitskontorer (πρωτοκολλητεία).

Artikel 25, stk. 1, litra d), elektroniske forkyndelses- og kommunikationsmidler og midler til tilkendegivelse af accept

Dokumenter forkyndes pr. post eller pr. anbefalet brev med modtagelsesbevis, der angiver modtagelsesdato. Hvis denne form for forkyndelse ikke er mulig, kan forkyndelse ske ved en af de metoder, der er fastsat i artikel 13 og 14 i forordning (EF) nr. 805/2004.

Artikel 25, stk. 1, litra e), personer eller erhverv, der er forpligtede til at acceptere forkyndelse af dokumenter eller øvrig skriftlig kommunikation ved brug af elektroniske midler

Ikke gennemført.

Artikel 25, stk. 1, litra f), retsafgifter og betalingsmetoder

Der opkræves ikke retsafgifter for udarbejdelse af formularer.

Artikel 25, stk. 1, litra g), appelprocedurer og kompetente retter i den forbindelse

Førsteinstansafgørelser i småkravssager kan appelleres til højesteret. Appellen skal indgives inden 14 dage efter, at førsteinstansafgørelsen blev truffet.

Artikel 25, stk. 1, litra h), prøvelse af domsproceduren og kompetente retter i den forbindelse

Ikke gennemført.

Artikel 25, stk. 1, litra i), accepterede sprog

Anmodning, replik, eventuelle modkrav og replikker i forbindelse med modkrav samt relevant dokumentation skal affattes på græsk.

Artikel 25, stk. 1, litra j), kompetente myndigheder med hensyn til fuldbyrdelse

Distriktsdomstole.

Sidste opdatering: 27/06/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.