Μικροδιαφορές

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κύπρος

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Μικροδιαφορές


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο α) Αρμόδια δικαστήρια

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

Οδός: Χαράλαμπου Μούσκου, 1405, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 22865518

Τηλεομοιότυπο: (+357) 22304212 / 22805330

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

Οδός: Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 8, Τ. Θ. 54619, 3726, Λεμεσός, Κύπρος

Τηλέφωνο:(+357) 25806100 / 25806128

Τηλεομοιότυπο:(+357) 25305311

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας

Οδός: Λεωφ. Αρτέμιδος, 6301, Λάρνακα, Τ. Θ. 40107, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 24802721

Τηλεομοιότυπο: (+357) 24802800

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου

Οδός: Γωνία των οδών Νεοφύτου & Νίκου Νικολαΐδη, 8100 – Πάφος, Τ. Θ. 60007, Κύπρος

Τηλέφωνο:(+357) 26802601

Τηλεομοιότυπο:(+357) 26306395

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου

Οδός: Σωτήρας 2, Μέγαρο Τζιβάνη, 5286, Παραλίμνι, Κύπρος

Τηλέφωνο: (+357) 23730950 / 23742075

Τηλεομοιότυπο: (+357) 23741904

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο β) Μέσα επικοινωνίας

Τα μέσα επικοινωνίας που γίνονται δεκτά για τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, και είναι διαθέσιμα, είναι: η προσωπική καταχώριση του δικογράφου στο πρωτοκολλητείο, η αποστολή του ταχυδρομικώς, ή με οποιονδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας όπως η τηλεομοιοτυπία και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) Αρμόδιες αρχές ή οργανισμοί για την παροχή πρακτικής βοήθειας

Τα πρωτοκολλητεία των επαρχιακών δικαστηρίων

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο δ) Μέσα ηλεκτρονικής επίδοσης και επικοινωνίας και μέσα έκφρασης αποδοχής εκ των προτέρων της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων

Η επίδοση εγγράφων διενεργείται µε ταχυδροµική επίδοση ή κοινοποίηση που βεβαιώνεται µε αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο περιλαµβάνει την ηµεροµηνία παραλαβής. Εάν αυτός ο τρόπος επίδοσης δεν είναι εφικτός, η επίδοση δινεργείται με οποιονδήποτε από τους τρόπους που καθορίζεται στα Άρθρα 13 ή 14 του Κανονισμού 805/2004

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Πρόσωπα ή είδη επαγγελμάτων που υπέχουν νομική υποχρέωση να αποδέχονται την επίδοση ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα

Δεν εφαρμόζεται

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Δικαστικά έξοδα και αποδεκτοί τρόποι πληρωμής

Δεν επιβάλλονται οποιαδήποτε δικαστικά έξοδα για τη συμπλήρωση της αίτησης

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) Δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου μπορούν να ασκηθούν

Παρέχεται δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά απόφασης πρωτόδικου Δικαστηρίου στις υποθέσεις μικροδιαφορών η οποία εξετάζεται από το Ανώτατο Δικαστήριο. Η έφεση πρέπει να καταχωρηθεί εντός 14 ημερών από την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης.

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο η) Διαδικασίες υποβολής αίτησης επανεξέτασης και τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για την επανεξέταση αυτή

Δεν εφαρμόζεται

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο θ) Γλώσσες που είναι αποδεκτές

Η αίτηση, η απάντηση, οποιαδήποτε ανταπαίτηση καθώς και απάντηση στην ανταπαίτηση και οποιαδήποτε περιγραφή σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων καταχωρούνται στην ελληνική

Άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο ι) Αρμόδιες αρχές εκτέλεσης

Τα επαρχιακά Δικαστήρια

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.