Vähäiset vaatimukset

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kypros

Eurooppalaiset rajat ylittävät menettelyt – vähäiset vaatimukset


*pakollinen kenttä

25 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimivaltaiset tuomioistuimet

  • Nicosia District Court (Nikosian aluetuomioistuin)

Katuosoite: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cyprus

Puhelin: (+357) 22865518

Faksi: (+357) 22304212 / 22805330

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limassol District Court (Limassolin aluetuomioistuin)

Katuosoite: 8, Lord Byron Avenue, P. O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Puhelin: (+357) 25806100 / 25806128

Faksi: (+357) 25305311

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnaca District Court (Larnacan aluetuomioistuin)

Katuosoite: Artemidos avenue, 6301 Larnaca, P. O. Box 40107, Cyprus

Puhelin: (+357) 24802721

Faksi: (+357) 24802800

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov

  • Paphos District Court (Pafosin aluetuomioistuin)

Katuosoite: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides street, 8100 - Paphos, P. O. Box 60007, Cyprus

Puhelin: (+357) 26802601

Faksi: (+357) 26306395

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagusta District Court (Famagustan aluetuomioistuin)

Katuosoite: 2 Sotiras street, 5286 Paralimni, Cyprus

Puhelin: (+357) 23730950 / 23742075

Faksi: (+357) 23741904

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

25 artiklan 1 kohdan b alakohta – Toimitustavat

Eurooppalaista vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä varten hyväksytyt tuomioistuinten käytössä olevat toimitustavat: vaatimus jätetään henkilökohtaisesti kirjaamoon tai lähetetään postitse tai millä tahansa muulla keinolla, esimerkiksi faksina tai sähköpostina.

25 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytännön apua tarjoavat viranomaiset tai organisaatiot

Aluetuomioistuinten kirjaamot.

25 artiklan 1 kohdan d alakohta – sähköiset tiedoksianto- ja yhteydenpitotavat sekä niiden hyväksymismenettelyt

Asiakirjat toimitaan postitse tai kirjattuna kirjeenä, josta on oltava todisteena vastaajan allekirjoittama vastaanottotodistus, johon on merkitty vastaanottopäivä. Jos tämä ei ole mahdollista, asiakirjat voidaan toimittaa millä tahansa asetuksen (EY) N:o 805/2004 13 tai 14 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

25 artiklan 1 kohdan e alakohta – Henkilöt tai ammatit, joiden on hyväksyttävä, että asiakirjojen tiedoksianto tai muu kirjallinen yhteydenpito tapahtuu sähköisesti

Ei sovelleta.

25 artiklan 1 kohdan f alakohta – Oikeudenkäyntimaksut ja niiden maksutavat

Lomakkeiden täyttämisestä ei veloiteta minkäänlaisia oikeudenkäyntimaksuja.

25 artiklan 1 kohdan g alakohta – Muutoksenhakumenettely ja toimivaltaiset muutoksenhakutuomioistuimet

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamiin vähäisiä vaatimuksia koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta. Muutosta on haettava 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on antanut tuomionsa.

25 artiklan 1 kohdan h alakohta – Tuomion uudelleentutkimismenettely ja uudelleen tutkimisessa toimivaltaiset tuomioistuimet

Ei sovelleta.

25 artiklan 1 kohdan i alakohta – Hyväksytyt kielet

Vaatimukset, vastaukset, vastavaateet ja vastaukset niihin sekä mahdolliset kuvaukset asiaankuuluvista asiakirjatodisteista on toimitettava kreikaksi.

25 artiklan 1 kohdan j alakohta – Toimivaltaiset täytäntöönpanoviranomaiset

Aluetuomioistuimet.

Päivitetty viimeksi: 12/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.