Vähäiset vaatimukset

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 861/2007 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet

Yleisiä tietoja

Eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 861/2007 pyritään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan menettelyjä siviili- ja kauppaoikeuden alalla, kun vaatimuksen arvo on enintään 5 000 euroa.

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa Tanskaa lukuun ottamatta.

Vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely perustuu vakiolomakkeiden käyttöön. Menettely on kirjallinen, ellei tuomioistuin katso suullista käsittelyä tarpeelliseksi.

Suullinen käsittely voidaan järjestää myös puhelin- tai videoneuvotteluna, jos tuomioistuimessa on käytettävissä tarvittavat välineet.

Asetuksessa säädetään myös määräajoista, joita asianosaisten ja tuomioistuimen on noudatettava käsittelyn nopeuttamiseksi.

Asetukseen sisältyy neljä vakiolomaketta.

Oletko epävarma siitä, voiko vaatimuksesi yhteydessä käyttää eurooppalaista maksamismääräystä tai eurooppalaista vähäisten vaatimusten menettelyä? Verkkolomakkeet-sivulla oleva ohjattu toiminto auttaa valinnassa.

Euroopan oikeusportaalissa on tietoja asetuksen soveltamisesta ja lomakkeet, jotka voidaan täyttää tietokoneella ja sitten tulostaa.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkkejä

Käyttäjän opas Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely  PDF (1833 Kb) fi

Käsikirja eurooppalaisen vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan menettelyn käyttöä varten  PDF (2095 Kb) fi

ARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)

Päivitetty viimeksi: 01/04/2022

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.