Sporovi male vrijednosti

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Cipar

Europski prekogranični postupci – sporovi male vrijednosti


*obvezan unos

Članak 25. stavak 1. točka (a) Nadležni sudovi

  • Okružni sud u Nikoziji

Adresa: Charalambou Mouskou, 1405 Nikozija, Cipar

Telefon: (+357) 22865518

Telefaks: (+357) 22304212/22805330

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okružni sud u Limasolu

Adresa: Leoforos Lordou Byronos 8, poštanski pretinac 54619, 3726, Limasol, Cipar

Telefon: (+357) 25806100/25806128

Telefaks: (+357) 25305311

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okružni sud u Larnaki

Adresa: Leoforos Artemidos, 6301, Larnaka, poštanski pretinac 40107, Cipar

Telefon: (+357) 24802721

Telefaks: (+357) 24802800

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okružni sud u Pafosu

Adresa: Corner of Neophytou & Nikou Nikolaidi, 8100, Pafos, poštanski pretinac 60007, Cipar

Telefon: (+357) 26802601

Telefaks: (+357) 26306395

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Okružni sud u Famagusti

Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286, Paralimni, Cipar

Telefon: (+357) 23730950/23742075

Telefaks: (+357) 23741904

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Članak 25. stavak 1. točka (b) Sredstva komunikacije

Za potrebe europskog postupka za sporove male vrijednosti dostupna su i prihvaćaju se sljedeća sredstva komunikacije: osobno podnošenje zahtjeva u pisarnici suda, ili slanje zahtjeva poštom ili drugim sredstvima komunikacije, kao što su telefaks ili elektronička pošta.

Članak 25. stavak 1. točka (c) Tijela ili organizacije koje pružaju praktičnu pomoć

„Πρωτοκολλητεία” (pisarnice) okružnih sudova.

Članak 25. stavak 1. točka (d) Sredstva elektroničke dostave i sredstva komunikacije te načini za iskazivanje prihvaćanja upotrebe tih sredstava

Dokumenti se dostavljaju poštom ili preporučenom pošiljkom uz potvrdu primitka, uključujući datum primitka. Ako taj oblik dostave nije moguć, dostava se može izvršiti na jedan od načina utvrđenih u članku 13. ili 14. Uredbe (EZ) br. 805/2004.

Članak 25. stavak 1. točka (e) Osobe ili zanimanja koja su obvezna prihvatiti dostavu pismena ili drugih dopisa elektroničkim putem

Ne primjenjuje se.

Članak 25. stavak 1. točka (f) Sudske pristojbe i načini plaćanja

Za ispunjavanje obrasca ne naplaćuje se sudska pristojba.

Članak 25. stavak 1. točka (g) Pravni lijekovi i sudovi kojima se podnose pravni lijekovi

Protiv odluka prvostupanjskog suda u sporovima male vrijednosti može se uložiti žalba Vrhovnom sudu. Žalba se mora uložiti u roku od 14 dana od izdavanja prvostupanjske odluke.

Članak 25. stavak 1. točka (h) Postupak preispitivanja i sudovi nadležni za takvo preispitivanje

Ne primjenjuje se.

Članak 25. stavak 1. točka (i) Prihvaćeni jezici

Zahtjev, odgovor, svaki protuzahtjev i odgovori na protuzahtjeve te povezana popratna dokumentacija moraju biti na grčkom jeziku.

Članak 25. stavak 1. točka (j) Tijela nadležna za izvršenje

Okružni sudovi.

Posljednji put ažurirano: 30/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.